Historik - Bommeråsen

Av Göran Stenmark

Bommeråsen är ett nybygge under Bölens by. Men en del av området har även använts av Eden som fäbod och slåtter.

Första gången jag stött på platsen är i ett dokument från tinget den 31 januari 1783, då;

gifte drängen Pär Pärsson wid Bommeråsen skal förl. år icke allenast å Böle Byemäns skatteägor Hö till 2 lass, utan lof och tillstånd afbärgat, utan ock å deras ägor twert emot Konungens Befallningshafwandes Resolution för sig upbygt Boningshus, Hwarigenom, dem tillskyndas men och intrång, hade bemälte byemän nu till detta Ting låtit inkalla ofwannämde Pär Pärsson, under yrkan påstående, att Pär Pärsson måtte åläggas, så wäl det afbärgade Höet godtgiöra, som ock, att den redan nedsatte här från Kärandernes ägor genast bortföra

Med andra ord hade denne Pär Pärsson utan lov bärgat hö och dessutom börjat bygga upp en gård på Bölens byamäns mark. Han hade av länsstyrelsen fått tillstånd att bli nybyggare, men tydligen börjat lite fel.

På denna process tycks Pär ha tröttnat för vid ting året efter den 2 februari, så ser man att han sålde sitt nybygget med det arbete han lagt ner till bonden Anders Hindersson för en riksdaler.

Den 11 december 1804 fick bönderna Anders Henriksson och Jakob Ersson i Bölen införsel i nybygget, dvs de blev ägare av marken, men någon bosättning var det inte tal om, och den 31 oktober 1807 fick Grels Ersson i Bölen införsel i nybygget.

År 1814 gjordes skattläggningsberedning på marken, dvs frihetsåren var till ända, och de skulle skatta för marken. 1818 skattlades slutligen Kronohemmanet till 3 2/3 seland och den 27 juli 1855 skattelöstes Kronohemmanet Bommeråsen om 3 ¾ seland av Bölens Byamän.

Karl Johan Törnqvist. Förste bosättaren i Bommeråsen.
Bildkälla: Junsele hembygdsförening.

Området som ligger öster om Ångermanälven på sträckan mellan Gärdsele och Biskopselet blev inte befolkat förrän 1882, då torparen Karl Johansson Törnqvist, född 1841 i Finland, slog sig ner med sin hustru Ingeborg Katarina Josefsdotter, född 1843 i Lillsele.

Ägare av marken var då Bölens byamän, vilka tillsammans ägde 1 7/8 seland, samt bönderna i Bölen, Daniel Jonsson och Erik Ersson, vilka ägde 15/16 seland var. Någon riktig by blev aldrig Bommeråsen, utan man kan nästan tala om skogstorp.

Kristoffer Daniel Nilsson född 1858 i Risbränna, Junsele och hans Karolina Kristina Söderlund bodde i Bommeråsen 1899-1904. De hade tidigare bott i Lillsele, Junsele och i Söderfors, Ådals-Liden innan de hamnade Bommeråsen. 1899 flyttade familjen till Åsele.

En annan familj var Johannes Nyman född 1847 i Kil i Värmland med hustrun Ingrid Olava Eliasdotter och barn. De flyttade till Bommeråsen 1899 och Johannes noteras då som skogs- och flottningsarbetare.

 

"Hinke Velös". Henrik Jakob Ersson, född i Mo 1849, men uppväxt i Gårelehöjden och hans hustru Wendla Dorotea Hansdotter, född 1852 i Krånge, Ådals-Liden. Död 1910-06-21 i Bommeråsen, Junsele.

Familjen i Gårelehöjden till 1880 då de flyttade till Söderfors i Ådals-Liden som torpare. Bodde 1885 i Krånge i samma socken, och till Tarsele 1886.

År 1900 kom familjen till Bommeråsen. Henrik Jakob kallades i folkmun för ”Hinke Velös” efter som han oftast var utan ved till sitt hushåll. De fick 10 barn.

 

__________________________________________________________________________________

 

Mer historik om Hinkes familj

En av familjens döttrar dog tragiskt av svavelförgiftning på Bommeråsen för att göra abort troligen.

Den yngsta dottern Frida blev gift i Östansjö med Ante Forsséns Jacke från "Nol i Backen" på Eden.

Eden hade slåtter på Bommersåsen vid denna tiden, och kanske om man spekulerar, träffades de unga paret här första gången.